Verplichting vóór 30/09/2019: UBO-register – De gebruikershandleiding

Het register van uiteindelijke begunstigden, ook wel het UBO-register genoemd (UBO staat voor « Ultimate Beneficial Owner »),  is een Europese richtlijn die elke lidstaat verplicht een UBO-register op te richten. De bedoeling is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.

Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen.

Alle vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken via hun wettelijke vertegenwoordigers die verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de gegevens in het register. 

Hoe het UBO-register invullen?

U kunt het UBO-register raadplegen via het portaal MyMinFinPro en doorklikken naar toepassingen en selecteer UBO register.

een handleiding (versie wettelijke vertegenwoordiger) kan u via onderstaande link downloaden.

UBO-Gebruikershandleiding-Wettelijke-Vertegenwoordiger

Sanctie?

De deadline om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigde in het register in te voeren = 30/09/2019. Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie van informatie van uiteindelijke begunstigde(n), zijn de informatieplichtige onderworpen aan een strafrechterlijke administratieve boeten van €250 tot €50.000.

bron: FOD Financiën