Opening van Tax-on-Web

Tax-on-web is beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018. U kunt dus vanaf nu aangiften indienen voor uw klanten.
Aangifte in de personenbelasting: indieningsdata
  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 29 juni 2018
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 12 juli 2018
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 25 oktober 2018
Aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen 
  • Indieningstermijn: 27 september 2018
  • Biztax (aanslagjaar 2018) zal beschikbaar zijn vanaf 6 juni 2018
Aangifte in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen
  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 8 november 2018
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 6 december 2018
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 6 december 2018
  • De aangiften voor aanslagjaar 2018 zullen beschikbaar zijn in Tax-on-web vanaf 13 september 2018