Afschaffing attest 6% btw bij renovatiewerken aan een woning 🏚

Als aannemer bent u onderworpen aan een attesteringsplicht bij renovatiewerken aan een verlaagd btw-tarief van 6%.
Sinds 1 januari 2022 kan dit attest vervangen worden door een standaardverklaring op de factuur die u opmaakt aan de klant.

Vanaf 1 juli 2022 wordt het gebruik van het attest definitief afgeschaft.

Te vermelden op de factuur

De standaardverklaring die u moet vermelden op de factuur is:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Uw klant heeft dan één maand de tijd om te reageren. Indien hij dit niet doet ligt de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verlaagd btw- tarief voor de ouderdom van de woning en de hoedanigheid (privé bewoning of niet) volledig bij de klant.

Bron: Bouwunie